Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

En bok med bokstäver

Vanliga frågor om studier


Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till förskola för sitt barn. Om studierna är på heltid har du rätt till förskola på heltid och om du studerar på halvtid har du rätt till förskola på halvtid. 

När du studerar och har barn kan du även ha rätt till ett så kallat Tilläggsbidrag om du studerar med studiemedel. 

Läs mer om Tilläggsbidrag på CSN.


Det finns många olika sätt att börja studera på. Det finns yrkesinriktade utbildningar som inriktar sig på yrken där det behövs fler personer som är utbildade. Då ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Du kan också studera på en yrkeshögskola, den utbildningen är inriktad på ett särskilt yrke. På Komvux kan du läsa in kurser från grundskolan och gymnasieskolan om det är så att du inte har godkänt betyg eller inte har läst dessa i din tidigare skolgång. På Komvux finns också yrkesutbildningar och lärlingsutbildning.

På Folkhögskola kan du också studera för att få en fullständig examen för grundskolan eller gymnasieskolan. Här kan du också studera för att få behörighet för att studera på högskola och universitet.

På högskola och universitet kan du läsa enstaka kurser eller hela program. Kraven för att du ska bli antagen varierar utifrån varje kurs och program. 

Läs mer om olika utbildningsvägar på Arbetsförmedlingen.


I Sverige finns det något som heter Svenska för invandrare, det brukar förkortas till SFI. På SFI lär du dig att prata och skriva på svenska för att du ska kunna vara delaktig i saker som rör din vardag, samhället och i arbetslivet. 

Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja på SFI. Att studera på SFI är gratis. Du kan inte få studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden, den myndighet som betalar ut pengar vid studier) under tiden du studerar på SFI. Det går bra att arbeta, göra praktik eller studera någon annan utbildning samtidigt som du går på SFI. 

Du kan studera på SFI på olika nivåer. Detta bestäms utifrån hur mycket svenska du kan sedan innan och om du är van vid att studera. Ta kontakt med SFI i din hemkommun för att veta mer.    

Läs mer om SFI på Skolverket.


Om du fick ett icke tidsbegränsat beslut om sjukersättning innan 1 juli 2008 och inte fått ytterligare ett beslut om ökad ersättning efter det behövs ingen ansökan om du vill börja studera. 

Om du fick beslut om sjukersättning den 1 juli 2008 och efter det och har haft sjukersättning i minst ett år kan du pausa den under tiden du studerar, högst under två år. Under tiden som du studerar kan du ha rätt till studiemedel från CSN. Oavsett om du studerar heltid eller deltid vilas hela din ersättning. 

Ansök om detta på Försäkringskassan innan du börjar studera. 

Det är viktigt att anmäla alla förändringar som kan påverka din ersättning.

Läs mer om sjukersättning och studier på Försäkringskassan.


Studiemedel kan du ha rätt till om du studerar på högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Den ena delen av studiemedlet består av bidrag som du får, den andra delen består av ett lån som du måste betala tillbaka.

Det är CSN, Centrala Studiestödsnämnden, som beslutar och ansvarar för om du kan få studiemedel. 

Läs mer om studiemedel på CSN.

 

Övriga kategorier

Tillbaka till vanliga frågor