En kaffekopp

Vanliga frågor om gemenskap & fritid

Vad betyder LSS / beslut enligt LSS?

LSS betyder "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade."

Det är en lag som säger att personer med funktionsvariation har rätt till ett gott och självständigt liv. Det betyder till exempel att en person med funktionsvariation ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.

Att ha ett beslut enligt LSS betyder att man har rätt att få vissa typer av stöd och hjälp. Det är oftast kommunen som bestämmer om en person har rätt till stöd enligt LSS.

Vad betyder SoL / att ha ett beslut enligt SoL?

SoL står för Socialtjänstlagen. Det är en lag som styr hur kommunernas socialtjänster arbetar, och vem som har rätt att få hjälp av dem.

Att ha ett beslut enligt SoL betyder att kommunen har beslutat att man har rätt till hjälp. Då kan man få speciella typer av stöd som man inte kan annars.

Många olika personer kan få stöd och hjälp enligt SoL, till exempel:

  • Personer med funktionsvariation
  • Äldre
  • Brottsoffer
  • Personer som inte har råd att klara sig själva

Du kan alltid ringa eller mejla socialtjänsten i din kommun och fråga om vem som har rätt till stöd enligt SoL.

Jag har tidigare varit i missbruk och vill dela med mig om detta till andra, vad kan jag göra?

Det finns många olika sätt som du kan dela med dig av dina erfarenheter till andra. Exempelvis kan du gå in på Mind Forum. Där kan du dela med dig till andra och både ge och få stöd. 

Läs mer om Mind Forum.

Jag är ny i Sverige och vill träffa fler människor, vad kan jag göra?

Det finns många olika sätt att träffa och umgås med andra människor när du är ny i Sverige. Exempelvis kan du använda dig av Informationsverige.se som är en slags guide till det svenska samhället. 

Ett annat exempel är Kompis Sverige. Detta är en förening som strävar efter att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. 

Läs mer på Informationsverige.se.

Läs mer om Kompis Sverige.

Jag vill prata mer svenska, hur gör jag det?

Det finns många olika sätt för att du ska få möjlighet att träna på din svenska. Om du vill lära dig svenska på egen hand kan du exempelvis använda dig av materialet “Lära svenska” från Informationsverige. 

I många kommuner erbjuds även så kallade Språkcafé av Svenska kyrkan. 

Röda korset erbjuder språkträning i flera olika kommuner runt om i landet. 

Svenska med baby finns på flera olika orter i Sverige och erbjuder olika gemensamma aktiviteter där du kan träffa andra människor och träna på din svenska samtidigt som du har med dig ditt barn.  

Läs mer om “Lära svenska” på Informationsverige.

Läs mer om Språkcafé på Svenska kyrkan.

Läs mer om språkträning på Röda korset.

Läs mer om Svenska med baby.

Övriga kategorier

Tillbaka till vanliga frågor